Một ngày của bé

 

Ở các độ tuổi khác nhau, các bé cần có chế độ chăm sóc khác nhau. Với mong muốn mang đến cho bé những điều tốt nhất dù là nhỏ bé nhất, chúng tôi đã xây dựng chương trình hoạt động trong ngày theo từng nhóm tuổi cụ thể để các cha mẹ có thể theo dõi và nắm rõ.

 

Trẻ 4 – 12 tháng tuổi

 

Thời gian

Hoạt động
7h00 – 8h15
Đón trẻ - Tắm nắng - Uống sữa lần 1
8h15 – 8h30
Điểm danh – Trò chuyện sáng
8h30 – 9h00
Massage – Vận động –Vui chơi
9h00 – 10h00
Ngủ - Uống nước trái cây
10h00 – 10h15
Chơi cùng Cô
10h15 – 11h15
Vệ sinh – Ăn trưa
11h15 – 11h45
Vệ sinh – Uống sữa lần 2
11h45 – 14h00
Ngủ trưa
14h15 – 14h45
Rửa mặt – Vận động nhẹ - Ăn xế
14h45 – 15h30
Vận động - Vui chơi
15h30 – 16h00
Tắm
16h00 – 17h00
Uống sữa lần 3 – Ba mẹ đón bé

 

Trẻ 12 – 24 tháng tuổi

 

Thời gian
Hoạt động
7h00 – 8h15
Đón trẻ - Tắm nắng/Thể dục – Ăn sáng
8h15 – 8h30
Điểm danh – Trò chuyện sáng
8h30 – 9h00
Học theo chương trình
9h00 – 9h15
Uống nước trái cây/Yaourt
9h15 – 10h15
Ngủ (bé nhỏ) - Chơi cùng Cô (bé lớn)
10h15 – 11h15
Vệ sinh – Ăn trưa
11h15 – 11h45
Vệ sinh – Uống sữa
11h45 – 14h00
Ngủ trưa
14h00 – 14h15
Rửa mặt – Vận động nhẹ
14h15 – 15h00
Ăn xế/ Yaourt
15h00 – 15h30
Hoạt động chiều 
15h30 – 16h00
Tắm
16h00 – 17h00
Chơi tự do – Ba mẹ đón bé

 

Trẻ 25 – 36 tháng tuổi

 

Thời gian
Hoạt động
7h00 – 8h15
Đón trẻ - Thể dục sáng  – Ăn sáng
8h15 – 8h30
Điểm danh – Trò chuyện sáng
8h30 – 9h00
Học theo chương trình
9h00 – 9h15
Uống nước trái cây/Yaourt
9h15 – 10h15
Hoạt động ngoài trời – Vui chơi
10h15 – 11h15
Vệ sinh – Ăn trưa
11h15 – 11h45
Vệ sinh – Uống sữa
11h45 – 14h00
Ngủ trưa
14h00 – 14h15
Rửa mặt – Vận động nhẹ
14h15 – 15h00
Ăn xế/ Yaourt
15h00 – 15h30
Hoạt động chiều 
15h30 – 16h00
Tắm
16h00 – 17h00
Chơi tự do – Ba mẹ đón bé

 

Mẫu giáo/Trẻ 3 – 6 tuổi

 

Thời gian
Hoạt động
7h00 – 8h15
Đón trẻ - Thể dục sáng  – Ăn sáng
8h15 – 8h30
Điểm danh – Trò chuyện sáng
8h30 – 9h00
Học theo chương trình
9h00 – 9h15
Uống nước trái cây/Yaourt
9h15 – 10h15
Hoạt động ngoài trời – Vui chơi
10h15 – 11h15
Vệ sinh – Ăn trưa
11h15 – 11h45
Vệ sinh – Uống sữa
11h45 – 14h00
Ngủ trưa
14h00 – 14h15
Rửa mặt – Vận động nhẹ
14h15 – 15h00
Ăn xế/ Yaourt
15h00 – 15h30
Hoạt động chiều – Ôn tập
15h30 – 16h00
Tắm
16h00 – 17h00
Chơi tự do – Ba mẹ đón bé