Các bài đồng dao cho bé

Các bài đồng dao cho bé


  Trời mưa quả dưa vẹo vọ
Con ốc nằm co
Con tôm đánh đáo
Con cò kiếm ăn

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Con vỏi con voi
Cái vòi đi trước
Hai chân trước đi trước
Hai chân sau đi sau
Còn cái đuôi 
Đi sau rốt
Tôi xin kể nốt
Cái chuyện con voi.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Chú Cuội ngồi gốc cây đa
Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời
Cha còn cắt cỏ trên trời
Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên
Ông thì cầm bút, cầm nghiên
Ông thì cầm tiền đi chuộc lá đa.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Con gà cục tác lá chanh
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
Con chó khóc đứng khóc ngồi
Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Thương con ba ba
Đội nhà đi trốn
Gặp con nước cuốn
Trôi tuột ra khơi
Gặp lúc êm trời
Đội nhà đi dạo.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Cái bống đi chợ cầu 
Cái tôm đi trước, củ hành đi sau
Con cua lạch đạch theo hầu
Cái chài rơi xuống vỡ đầu con cua.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Tu hú là chú bồ các
Bồ các là bác chim di
Chim di là dì sáo sậu
Sáo sậu là cậu sáo đen
Sáo đen là em tu hú
Tu hú là chú bồ các...

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Lúa ngô là cô đậu nành 
Đậu nành là anh dưa chuột
Dưa chuột là ruột dưa gang
Dưa gang là nàng dưa hấu
Dưa hấu là cậu lúa ngô
Lúa ngô là cô đậu nành... 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Em tôi buồn ngủ buồn nghê
Buồn ăn cơm nếp, cháo khê, thịt gà 
Buồn ăn bánh đúc, bánh đa
Củ từ, khoai nước, cùng là cháo kê.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Con kiến mà leo cành đa
Leo phải cành cộc leo ra, leo vào
Con kiến mà leo cành đào
Leo phải cành cộc leo vào, leo ra.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Mẹ em đi chơ đàng trong
Mua em cây mía vừa cong vừa dài
Mẹ em đi chợ đàng ngoài
Mua em cây mía vừa dài vừa cong

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến cổng nhà trời
Lạy cậu lạy mợ
Cho cháu về quê
Cho dê đi học 
Cho cóc ở nhà
Cho gà bới bếp
Xì xà xì xụp
Ngồi thụp xuống đây.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kéo cưa lừa xẻ
Ông thợ nào khoẻ
Thì ăn cơm vua
Ông thợ nào thua 
Về bú tí mẹ.

 

Kéo cưa lừa kít
Làm ít ăn nhiều
Nằm đâu ngủ đấy
Nó lấy mất cưa
Lấy gì mà kéo

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Nu na nu nống
Cái bống nằm trong
Con ong nằm ngoài
Củ khoai chấm mật
Phật ngồi phật khóc
Con cóc nhảy xa
Con gà ú ụ
Nhà mụ thổi xôi
Nhà tôi nấu chè
Tay xoè chân rụt.

 

Nu na nu nống
Đánh trống phất cờ
Mở cuộc thi đua
Thi chân đẹp đẽ
Chân ai sạch sẽ
Gót đỏ hồng hào
Không bẩn tí nào
Được vào đánh trống.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Tập tầm vông
Tay nào không
Tay nào có?
Tập tầm vó
Tay nào có
Tay nào không?

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa đứt cương 
Ba vương ngũ đế
Bắt dế đi tìm
Ù à ù ập.

Các tin khác: